CTRL N
O IZVAJALCU

Ctrl N: Poglavje slovenske elektronike nudi prerez trenutnih elektronskih glasbenih snovanj v Sloveniji. Kot tak je Ctrl N odziv na situacijo, v kateri so sodobne glasbene »tehnologije« - nova orodja za produkcijo in novi kanali za distribucijo – izdatno spremenile načine ustvarjanja ter predstavljanja glasbe, kar se še posebej izrazito kaže v elektronski glasbi. Ogromen in razpršen bazen glasbenih snovalcev, opuščanje koncepta albuma ter prenasičeni horizonti novih muzik so del okoliščin, ki ne omogočajo več preglednosti, kakovostne filtracije in informirane refleksije tekoče glasbene produkcije.

 

Ctrl N: Poglavje slovenske elektronike je tudi reflektirano zgodovinjenje tekočega ustvarjalnega trenutka in torej del vloge, ki jo glasbena redakcija Radio Študent kot ena ključnih institucij glasbene kritike in beleženja razvoja robnih glasb na Slovenskem nosi že več desetletij. Ta pregledna kompilacija aktualnega dogajanja na področju produkcije domače avtorske elektronske glasbe, ki se razteza od tehnoidnih kompozicij do dromljajočih raziskav. Kuracijo izbora je opravila skupina članov glasbene redakcije Radia Študent, ki je 16 avtorskih komadov na tej kompilaciji izbrala iz nabora 70 ustvarjalcev elektronske glasbe, ki so nam v prisluh prispevali svoja sveža snovanja.